Dynamická textura jako popředí a pozadí. Nalezení oblastí s dynamickou texturou ve videu a detekovaní pohyblivých cílů v dynamické textuře

Dynamická textura může být pozorována, v závislosti na aplikaci, buď v popředí, nebo v pozadí scény. V práci řešíme dva spojené problémy: nalezení oblastí s dynamickou texturou ve videu a detekovaní pohyblivých cílů v dynamické textuře. Navrhujeme efektivní a rychlé metody pro oba případy. Nejprve ukazujeme, jak je možné využít rezidua optického toku pro nalezení dynamické textury ve videu. Dále aplikujeme dekompozici časového datového okna videa na singulární hodnoty (SVD) pro detekci pohyblivých cílů v dynamické textuře pomocí rezidua největší singulární hodnoty

Inovační aspekty

Článek popisuje řešení obtížného problému detekce pohyblivého cíle v dynamické textuře a zároveň nalezení oblastí s dynamickou texturou ve videu

Přínosy

Navržená metoda může sloužit jako základ složitějších metod analýzy pohyblivých scén z videa pro nejrůznější lékařské, bezpečnostní, vojenské a četné jiné aplikace.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates