Jednotný vyčerpávající systém měr stability výběru příznaků, poskytující široké možnosti analýzy úspěšnosti procesu strojového učení.

Byla definována sada měr stability a podobnosti vybraných podmnožin tyto míry slouží k detekci jinak obtížně detekovatelných selhání učícího procesu a pomáhají tak předcházet degradaci klasifikační schopnosti automatických rozhodovacích pravidel v aplikační fázi. Teoretické výsledky dosažené v roce 2010 byly společně s předchozími výsledky v této oblasti sjednoceny do jednotného systému teoretických nástrojů.

Inovační aspekty

Jednotný vyčerpávající systém měr stability výběru příznaků šíří záběru překonává doposud známé výsledky a pokrývá celou oblast vyhodnocování stability výběru příznaků, ve které doposud exitovaly pouze dílčí a nesouvislé výsledky. Unikátnost tohoto souhrnného systému byla mezinárodně uznána v podobě přijetí rozsáhlé přehledové studie do prestižního časopisu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, viz citace 1.

Přínosy

Systém měr stability slouží k detekci jinak obtížně detekovatelných selhání učícího procesu a pomáhají tak předcházet degradaci klasifikační schopnosti automatických rozhodovacích pravidel v aplikační fázi.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates