Vzorový simulační model trhu zdravotních služeb

Prezentovaná verze modelu simuluje trh jako decentralizovanou strukturu, jejíž chování je dáno interakcí mobilních agentů – pacientů s agenty stacionárními, tj. poskytovateli zdravotní péče. Jejich vztahy se rozvíjejí na pozadí systémových omezení, plynoucích ze státní zdravotní politiky a jsou oboustranně stimulovány (prozatím pouze agregovaným) působením zdravotních pojišťoven.

Zatímco chování typických skupin pacientů (imobilní, pseudoracionální, náhodní a exkluzivní) je subjektivní, mnohoparametrické (ovlivňují ho např. genetické dispozice, ekonomický užitek ze zdraví a spotřeby, aktuální zásoba zdraví, věk, vzdělání, sociální situace a společenské postavení) a v souladu s praxí i částečně iracionální, na nemocnice náš model pohlíží jako na běžné podniky se standardními interními procesy v oblasti operací, financí a obchodu. Také ony jsou však – podobně jako pacienti - klasifikovány do několika tříd na základě svých konkurenčních výhod (kvalita, rychlost, cena, důvěryhodnost, flexibilita).

Model může po svém úplném dokončení posloužit tvůrcům zdravotní politiky k experimentálnímu ověření zamýšlených strukturních nebo parametrických změn systému, případně k jeho důkladné citlivostní analýze, vedoucí k nalezení co nejrozsáhlejších, parametricky stabilních pracovních oblastí.

Dalšími uživateli mohou být manažeři zdravotnických zařízení. Uživatelsky přizpůsobený model jim totiž umožní nejen optimalizaci vlastních vnitřních procesů, ale také hledání cest ke zvýšení konkurenceschopnosti v prostředí národního zdravotnického systému.

Ve srovnání s tradičními formálními modely (matematika, statistika, ekonomie) je vyvinutý uživatelsky srozumitelnější a díky vysoce uživatelsky adaptabilnímu grafickému rozhraní se také intuitivně ovládá.

Parametry a jejich význam:

Initial distribution of patients: relativní četnosti jednotlivých skupin pacientů.

Ci threshold parameter: pravděpodobnost v [%], že pacient opustí současnou nemocnici. Přesná interpretace této hodnoty je závislá na typu pacienta.

Agent is able to find and moves to...: lokální nebo globální rozsah pacientových informací.

Price update parameters: způsob úpravy ceny. Přesná interpretace této hodnoty je závislá na typu zdravotnického zařízení.

Délka simulace je nastavena na 500 kroků a její rychlost i další atributy prostředí je možno ovládat prostřednictvím horního menu.

Dokumentace:

Otestujte model přímo zde.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates