Texturní příznaky invariantní k barvě a rotaci založené na markovských náhodných polích

DVizuální vzhled přírodních materiálů významně závisí na okolnostech měření, zejména na podmínkách osvětlení a úhlu pozorování, jejichž změny velmi komplikují analýzu reálných obrazových scén. Práce řeší tyto problémy navržením nových texturních příznaků, založených na rychlých odhadech markovských statistik, které jsou současně invariantní vůči změně osvětlení a rotaci. Odvozené příznaky jsou invariantní k rotaci roviny s materiálem, spektru osvětlení (barevná invariance) a jsou zároveň robustní vůči lokálním změnám intenzity osvětlení (například stínům) a směrům osvětlení. Není nutná žádná znalost podmínek osvětlení a rozpoznávání je možné dokonce při znalosti jediného trénovacího vzorku pro daný materiál. Rozpoznávání materiálů je ověřeno na současné nejdokonalejší vizuální reprezentaci povrchů materiálů – Bidirectional Texture Function (BTF), pomocí CUReT a ALOT texturních databází s více než 250 přírodními materiály.

Inovační aspekty

Článek popisuje řešení obtížného problému rozpoznávání povrchů materiálů při měnícím se spektru, úhlu a intenzitě osvětlení a při současné rotaci materiálu. Znalost parametrů všech těchto změn není pro rozpoznávání potřebná.

Přínosy

Navržené příznaky mohou sloužit jako základ rozpoznávání složitějších obrazových scén za reálných podmínek, kdy neznáme parametry osvětlení nebo polohy materiálů. Takové metody analýzy statických nebo pohyblivých scén mají uplatnění pro nejrůznější lékařské, bezpečnostní, vojenské a četné jiné aplikace.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates