Teorie pravděpodobnostních kompozičních modelů

Efektivita výpočetních procesů s mnohodimenzionálními modely je podmíněna použitím vhodné formy reprezentace uvažovaného modelu. Stejné výhody, jaké poskytují bayesovské sítě, poskytují i kompoziční modely, které byly navrženy a podrobně studovány v uplynulých zhruba deseti letech. V průběhu tohoto výzkumu, který probíhal za částečné finanční podpory z několika grantových projektů, bylo ukázáno, že kompoziční modely mají z výpočetního hlediska i jisté výhody, které bayesovské sítě neposkytují (výpočet některých marginálních distribucí je výrazně jednodušší než u bayesovských sítí). V rámci stávajícího projektu pak vznikla souhrnná publikace obsahující nejdůležitější teoretické základy teorie kompozičních modelů. Publikace je tedy přehledem nejdůležitějších pojmů a výsledků týkajících se kompozičních modelů, které jsou nutné pro pochopení článků popisujících výpočetní procedury a další pokročilé vlastnosti kompozičních modelů.

Inovační aspekty

Důsledné využívání vlastností kompozičních modelů umožňuje navrhnout výpočetní procedury pro reprezentaci (lékařských) znalostí a pro jejich využití při inferenci. Přestože jsou na první pohled kompoziční modely na první pohled zdánlivě složitější než bayesovské sítě, přinášejí pro uživatele určité výhody, z nichž nejdůležitější vychází se skutečnosti, že kompoziční modely kódují přímo určitý systém marginálních distribucí, jejichž výpočet může být při reprezentaci bayesovskými sítěmi výpočetně velmi drahý.

Přínosy

Shrnutí teoretických výsledků, které dosud byly roztroušeny zhruba v desítce původních publikací, umožňuje čtenáři rychle se orientovat v dané teorii a posoudit, zda je její použití pro účely uvažované aplikace adekvátní. Navíc jsou v této publikaci teoretické výsledky ilustrovány řadou příkladů, které usnadní pochopení teoretického aparátu.

Dokumentace

  • Jiroušek R: Foundations of compositional model theory , International Journal of General Systems vol.40, 6 (2011), p. 623-678 (2011)
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates