Asymetrická povaha uživatelské spokojenosti: měření kvality webu

Kvalita webu je široce zkoumaným tématem s cílem odhalit charakteristiky, které významně ovlivňují uživatelskou spokojenost.

Tato studie porovnává atributy uživatelské spokojenosti založené na pravidlech použitelnosti s cílem identifikovat klíčová kritéria a jejich vliv na uživatelskou spokojenost s webem/systémem.

Výsledky naznačují, že vztah uživatel/web je analogický vztahu zákazník/produkt. Vykazuje stejné vlastnosti, přičemž nejvýznamnějšími je asymetrie a nelinearita zákaznické/uživatelské spokojenosti. Dále byly identifikovány klíčové determinanty uživatelské spokojenosti - mezi ty, které nejvíce ovlivňují spokojenost patří především obsah a navigace webu/systému. Další faktory byly posuzovány z hlediska svého vlivu na uživatelskou spokojenost.

Inovační aspekty

S masovým rozšířením webu a webových systémů se objevuje otázka, jaké charakteristiky takových webů/webových systémů ovlivňují spokojenost uživatelů těchto systémů. Charakteristiky mohou uživatelskou spokojenost ovlivňovat odlišným způsobem a mohou fungovat nejen jako satisfaktory, ale také jako dissatisfaktory. Dále lze sledovat vliv zásadní charakteristiky webu/systému na utváření spokojenosti - na efekt nelinearity (kdy přírůstky spokojenosti či nespokojenosti nejsou nutně konstantní a závisí na předchozí úrovni spokojenosti uživatele) a na efekt asymetrie (kdy negativní vliv se projeví na uživatelské nespokojenosti více, než pozitivní vliv stejné velikosti na uživatelské spokojenosti). /p>

Přínosy

Výsledky mohou sloužit jako východiska pro návrháře uživatelských rozhraní, kteří se snaží porozumět utváření uživatelské spokojenosti se systémem/webem. Podobně mohou být užity pro nastavení průběhu uživatelského testování rozhraní a jeho vyhodnocení.

Dokumentace

  • KINCL, T. a ŠTRACH, P. Measuring website quality: asymmetric effect of user satisfaction. Behaviour & Information Technology, 2011, ISSN 0144-929X.
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates