Segmentační texturní benchmark

Texturní segmentační generátor dat a benchmark je webová aplikace vyvinutá v rámci projektů ZIMOLEZ a EU programu Network of Excellence - MUSCLE. Systém je navržen pro vzájemné porovnávání a tvorbu kvalitatitvního pořadí různých texturních segmentačních algoritmů a pro podporu vývoje nových segmentačních a klasifikačních metod. Může být snadno využit i pro další aplikace, jako je výběr příznaků, komprese obrazu, nebo výběr obrazu podle obrazového vzoru.

Inovační aspekty

Vyvinutý segmentační benchmark umožňuje srovnávat vzájemné vlastnosti neřízených segmentačních algoritmů. Metody jsou porovnávány na velkém množství počítačem generovaných náhodných texturních mozaikách, které jsou náhodně vyplněny monospektrálními, barevnými nebo BTF texturami. Vzájemné srovnání se provádí v reálném čase na webovém serveru pomocí 19 nejčastěji používaných kritérií. Výsledky testování jsou uloženy v databázi a jsou veřejně přístupné na internetové síti.

Přínosy

Segmentační benchamrk a datový generátor umožňuje poprvé skutečně testovat reálné vlastnosti vyvíjených segmentačních metod včetně jejich porovnání s nejlepšími publikovanými metodami. Jiný alternativní srovnatelný segmentační benchmark ve světě není k dispozici.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates