Řešení posibilistického marginálního problému.

Řešení tzv. marginálního problému.(tj. otázka existence sdružené distribuce se zadanými marginálními distribucemi) se v oblasti umělé inteligence často používá pro integraci lokálních znalostí. Tyto znalosti mohou být vyjádřeny mj. posibilistickými distribucemi. A právě pro ně se nám podařilo dosáhnout výsledků, které nemají obdoby pro pravděpodobnostní distribuce.

Inovační aspekty

Nalezli jsme nejen nutnou a postačující podmínku pro existenci řešení tohoto problému (pro pravděpodobnostní marginální problém není známa), ale zároveň explicitní tvar nejméně specifického řešení.

Přínosy

Výsledek umožňuje nalézt řešení posibilistického marginálního problému bez užití iterativních algoritmů, jak je to obvyklé například pro klasický (pravděpodobnostní) marginální problém.

Dokumentace

  • Vejnarová, Jiřina. On possibilistic marginal problem. Kybernetika, 2007, Roč. 43, č. 5, s. 657-674. ISSN 0023-5954.
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates