Dynamické oscilační vyhledávání příznaků

Představujeme novou metodu výběru příznaků vhodnou pro nemonotonní kritéria, tedy pro výběr příznaků typu pouzdro (Wrapper). Inspirováno oscilačním vyhledáváním, nové dynamické oscilační vyhledávání: (i) je deterministické, (ii) optimalizuje velikost podmnožiny, (iii) má vestavěn mechanizmus upřednostnění menších podmnožin, (iv) má silnější optimalizační schopnost než ostatní sekvenční metody. Ukazujeme že nový algoritmus je schopen nejen nalézat řešení blíže optimu ve smyslu optimalizovaného kritéria, ale které také lépe zobecňuje.

Inovační aspekty

Nová metoda vyhledávání nejinformativnějších proměnných má doposud u sekvenčních metod neobvyklou schopnost optimalizovat nejen obsah, ale též kardinalitu vybírané podmnožiny proměnných.

Přínosy

Uživatel získává velmi silnou metodu výběru nejinformativnějších proměnných, přičemž oproti minulosti nemusí řešit problém volby vhodného počtu vybíraných proměnných.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates