Inpainting

Obrazové vkreslování (automatické nahrazování chybějících částí obrazu) je obzvláště obtížné v případě texturních obrázků. Aplikujeme lokální statistický model využívající posuvného okna, který umožňuje rekonstruovat texturní vlastnosti. Pro účely vkreslování odhadujeme vícerozměrnou hustotu ve formě gausovské směsi součinových komponent. Chybějící části obrazu jsou vkreslovány iterativně.

Inovační aspekty

Univerzálně použitelná metoda pro opravu částečně poškozených obrázků, popř. pro retuše.

Přínosy

Oproti alternativním metodám tato metoda lépe modeluje texturní vlastnosti opravované části obrazu.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates