Modelování dvousměrné texturní funkce: přehled stavu poznání

Stále rostoucí počet reálných aplikací počítačového vidění vyžaduje klasifikaci, segmentaci, vyhledávání, nebo realistické zobrazování skutečných materiálů. Nicméně vzhled reálných materiálů se dramaticky mění se změnou osvětlení a pohledu. Tudíž jediná spolehlivá reprezentace vizuálních vlastností materiálů vyžaduje zachycení odrazivosti v nejrozsáhleji možné kombinaci pozic kamery a osvětlení. To je principem současné nejdokonalejší texturní reprezentace – dvousměrné texturní funkce (BTF). Multispektrální BTF je sedmidimenzionální funkce, která závisí na směrech pohledu a osvětlení a na planárních texturních souřadnicích. BTF se typicky získává měřením tisíců obrázků pokrývajících mnoho kombinací úhlů osvětlení a pohledu. Velký objem těchto měření bránilo až donedávna jejich praktickému využití v jakékoliv smysluplné aplikaci. Během několika posledních let se objevily první metody měření, komprese, modelování a zobrazování BTF dat. V tomto článku třídíme, kriticky porovnáváme a psychofyzicky srovnáváme tyto přístupy, které byly publikovány v této nové a důležité oblasti počítačového vidění a počítačové grafiky.

Inovační aspekty

Článek popisuje současný stav tohoto nového výzkumného oboru, zabývajícího se fyzikálně správnou reprezentací, analýzou, kompresí a syntézu vizuálních vlastností povrchů reálných materiálů. Článek zároveň shrnuje publikované metody řešitele v této oblasti, které představují současnou světovou špičku.

Přínosy

Jedná se o první souhrnný článek o teorii a metodách analýzy, komprese a syntézy současné nejdokonalejší reprezentace vizuálních vlastností povrchů těles ve světové literatuře. Článek byl již při svém publikování oceněn jako tzv. feature article IEEE PAMI. Protože popisuje nejpřesnější známou a fyzikálně správnou reprezentaci vizuálních vlastností materiálů ve formě tzv. BTF funkce a metody její analýzy, lze očekávat jeho velký dopad na celou vědeckou oblast číslicového zpracování obrazové informace.

Druhý článek se zabývá analýzou možností využití psychovisuálních metod pro zvýšení efektivity zpracování BTF dat. Zjistili jsme, že podvzorkování v azimutových úhlech je mnohem méně nápadné než v elevačních úhlech a také, že směry osvětlení mohou být podvzorkovány mnohem více než směry pohledu, při zachovaní stejné visuální kvality.

Dokumentace

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates