Počítačové vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního modelu textury.

Podstatou výsledku je návrh nové metody vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního statistického modelu. Výsledkem zpracování mamogramu je věrohodnostní transformace původního mamogramu, na které jsou zvýrazněna neobvyklá místa se zvýšenou pravděpodobností výskytu patologických změn.

Inovační aspekty

Současné metody na podporu vyhodnocování screeningových mamogramů pomocí počítače zpravidla označují podezřelá místa na mamogramu pouze pomocí šipky, poměrně nepřesně a bez udání důvodu a míry podezření. Věrohodnostní obraz mamogramu poskytuje mnohem přesnější lokalizaci podezřelých míst a současně kvantitativně vyjadřuje míru neobvyklosti dané lokality.

Přínosy

Předpokládaným uživatelem navrženého postupu je radiolog se specializací na vyhodnocování screeningových mamogramů. Navržená metoda může podstatně zvýšit přesnost a efektivnost jeho diagnostického rozhodování.

Dokumentace

  • Grim, Jiří ; Somol, Petr ; Haindl, Michal ; Daneš, J. Computer-Aided Evaluation of Screening Mammograms Based on Local Texture Models. IEEE Transactions on Image Processing, 2009, Roč. 18, č. 4, s. 765-773. ISSN 1057-7149.
  • Grim, Jiří ; Somol, Petr. Diagnostic Enhancement of Screening Mammograms by Means of Local Texture Models. Praha : ÚTIA AV ČR, 2008. 23 s. (Research Report : 2217).
  • Grim, Jiří ; Hora, Jan. Recognition of Properties by Probabilistic Neural Networks. In Artificial Neural Networks - ICANN 2009. Part II. 2.. Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2009. S. 165-174. ISBN 3-642-04276-7. ISSN 0302-9743. [19th International Conference on Artificia Neural Networks, Limassol, 14.09.2009-17.09.2009, CY]. Dostupný z: <http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/grim-recognition of properties by probabilistic neural networks.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/grim-recognition of properties by probabilistic neural networks.pdf>.
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates